முகவரி

ஜாதகப் பரிவர்த்தனை நடைபெறும் முகவரி

திருமதி. அம்மாக்கண்ணு அம்மையார் திருமண மண்டபம்,
17, சின்ன செட்டி தெரு,
திருச்சிராப்பள்ளி - 620 002.

Location map

 

சங்கத் தலைவர் முகவரி

புலவர். சு. காசி விஸ்வநாதன், B.Com., B.Lit.,
4/14, டாக்கர் சந்து,
குஜிலித் தெரு,
திருச்சிராப்பள்ளி - 620 008.
போன்: +91-94883-70602

 

சங்கச் செயலர் முகவரி

திரு. ஜெ. லோகநாதன், B. Sc.,
திருச்சிராப்பள்ளி - 620 008.
போன்: +91-99521-35562 / +91-99427-99078