கட்டணம் செலுத்தும் முறை

கட்டணத்தை மணியார்டர், டிமாண்ட் டிரஃப்ட் அல்லது நெஃப்ட் (NEFT) மூலம் அனுப்பலாம்.

மணியார்டர்

அனுப்பவேண்டிய முகவரி

புலவர். சு. காசி விஸ்வநாதன், B.Com., B.Lit.,
4/14, டாக்கர் சந்து,
குஜிலித் தெரு,
திருச்சிராப்பள்ளி - 620 008.
போன்: +91-94883-70602

டிமாண்ட் டிரஃப்ட்

டிராஃப்ட் S. Kasi Visvanathan, Tiruchy என்ற பெயருக்கு எடுக்க வேண்டும்.

அனுப்பவேண்டிய முகவரி

புலவர். சு. காசி விஸ்வநாதன், B.Com., B.Lit.,
4/14, டாக்கர் சந்து,
குஜிலித் தெரு,
திருச்சிராப்பள்ளி - 620 008.

நெஃப்ட் (NEFT)

நெஃப்ட் (NEFT) மூலம் பணம் செலுத்துவோர் கீழ்க்கண்ட வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

S. Kasi Visvanathan

Account Number: 0731301 0000 79290

DBS, Tiruchy Main Branch

IFSC Code: DBS0IN0731

MICR Code: 620641002

Quick Search...

  to  
  Show with Photo